Ống cuộn giấy CYKLOP – KA 4 JUMBO DISPENSER

Tiết kiệm chi phí thông qua ứng dụng các ống cuộn giấy

Ống cuộn giấy KA 4 hỗ trợ quản lý các ống cỡ lớn (ống cuộn giấy) của đai PET và PP. Ưu điểm của ống cuộn giấy là thời gian làm việc dài hơn trước khi chuyển sang một ống mới. Điều này giúp tiết kiệm cả thời gian và chi phí (việc xử lý đóng gói hạn chế ngắt quãng). Ưu điểm lớn của máy phân phối này là dễ dàng thay ống. Tấm có nhiều ống có thể được thay trên đai chuyền bằng một xe cần trục và khi ống trên cùng hết, nó có thể được tháo ra và thay bằng ống tiếp theo. Người vận hành không cần nâng những ống nặng này.

Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật

Tiết kiệm chi phí thông qua ứng dụng các ống cuộn giấy

Ống cuộn giấy KA 4 hỗ trợ quản lý các ống cỡ lớn (ống cuộn giấy) của đai PET và PP. Ưu điểm của ống cuộn giấy là thời gian làm việc dài hơn trước khi chuyển sang một ống mới. Điều này giúp tiết kiệm cả thời gian và chi phí (việc xử lý đóng gói hạn chế ngắt quãng). Ưu điểm lớn của máy phân phối này là dễ dàng thay ống. Tấm có nhiều ống có thể được thay trên đai chuyền bằng một xe cần trục và khi ống trên cùng hết, nó có thể được tháo ra và thay bằng ống tiếp theo. Người vận hành không cần nâng những ống nặng này.

  • Tiết kiệm chi phí thông qua ứng dụng các ống cuộn giấy
  • Máy đóng đai vận hành liên tục
  • Cầm tay đơn giản và an toàn
  • Cho đai PP và PET
  • Tối đa 1,500 kg (tối đa 7 ống cuộn giấy)
Hotline: 0934405909