VỀ PSS VIỆT NAM

PSS đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm khẳng định vị thế trong lĩnh vực cung cấp giải pháp về In Ký Mã Hiệu, Kiểm tra, Dán Dựng Xếp – Đóng Gói Sản Phẩm từ sơ cấp đến thứ cấp trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

TẦM NHÌN

Phát triển
Trở thành nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm máy in và máy đo kim loại trong lĩnh vực kỹ thuật, giúp các khách hàng của chúng tôi tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm

Dẫn đầu
Chúng tôi luôn cố gắng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới để đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của thị trường

Hotline: 0934405909