Tin tức

Đồng Hành Cùng Các Em Tới Trường Tại Thượng Quan – Ngân Sơn – Bắc Kạn

🚎Kết thúc hành trình Thiện Nguyện “❤️Đ𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓗𝓪̀𝓷𝓱 𝓒𝓾̀𝓷𝓰 𝓒𝓪́𝓬 𝓔𝓶 𝓣𝓸̛́𝓲 𝓣𝓻𝓾̛𝓸̛̀𝓷𝓰❤️” tại Thượng Quan – Ngân Sơn – Bắc Kạn. 🍃Đặc Biệt trong…

Hotline: 0934405909