Thiết bị phân phối đai thép CYKLOP – QPL

Thiết bị phân phối đai thông dụng nhất

Cyklop QPL là thiết bị phân phối đai thông dụng nhất ở Châu Âu/đai thép đơn giản. Thiết bị phân phối bao gồm một ngăn lưu trữ để lưu trữ và thực hiện các dụng cụ cầm tay và nhãn dễ dàng.

Mô tả sản phẩm

Thiết bị phân phối đai thông dụng nhất

Cyklop QPL là thiết bị phân phối đai thông dụng nhất ở Châu Âu/đai thép đơn giản. Thiết bị phân phối bao gồm một ngăn lưu trữ để lưu trữ và thực hiện các dụng cụ cầm tay và nhãn dễ dàng.

  • Phù hợp ở Châu Âu/cuộn đơn giản
  • Lưu trữ
  • Cấu trúc chuẩn mạch
  • Công thái học, dễ di chuyển
Hotline: 0888 335 533