Máy đóng đai CYKLOP – CI 70

Máy có bộ khởi động cho đóng đai tự động

máy đóng đai tự động CI70 phù hợp để đóng đai các gói hàng, hộp hay các sản phẩm khác như vật liệu in chữ. Máy này có thể được sử dụng trong các ngành khác nhau. CI 70 là một máy đáng tin cậy và vận hành đơn giản. Với mọi tính năng tiêu chuẩn, CI 70 này có tỉ lệ giá/chất lượng tốt nhất trong dòng của nó dành cho thiết bị tính năng chung đóng đai rộng.

Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật

Máy có bộ khởi động cho đóng đai tự động

máy đóng đai tự động CI70 phù hợp để đóng đai các gói hàng, hộp hay các sản phẩm khác như vật liệu in chữ. Máy này có thể được sử dụng trong các ngành khác nhau. CI 70 là một máy đáng tin cậy và vận hành đơn giản. Với mọi tính năng tiêu chuẩn, CI 70 này có tỉ lệ giá/chất lượng tốt nhất trong dòng của nó dành cho thiết bị tính năng chung đóng đai rộng.

  • Cho đai PP 9-12 mm
  • Nạp đai tự động
  • DI động bằng con lăn
  • đai đóng đai và cảm biến
  • Vận hành đơn giản
  • Điều chỉnh căng đai điện tử
  • Thời gian hàn linh hoạt
Hotline: 0934405909