Đai thép CYKLOP – SUPERFLEX

Đóng đai thép cho các ứng dụng tải nặng

Có độ giãn vô cùng cao (tối thiểu 1,000 N/mm²) và rất đàn hồi, so với băng nhựa (giãn tối đa). Điều này giúp nó có khả năng chống sóc cao, phù hợp với các sản phẩm góc cạnh sắc như đá, hay đĩa thép. Nó có thể được dùng trong các thiết bị thủ công và máy móc. Băng thép Cyklop Superflex có cả dạng EW (cuộn châu Âu) và AW (cuộn châu Mỹ). Thêm vào đó, nó có nhiều loại có chiều rộng, bề dày và bề mặt khác nhau.

Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật

Đóng đai thép cho các ứng dụng tải nặng

Có độ giãn vô cùng cao (tối thiểu 1,000 N/mm²) và rất đàn hồi, so với băng nhựa (giãn tối đa). Điều này giúp nó có khả năng chống sóc cao, phù hợp với các sản phẩm góc cạnh sắc như đá, hay đĩa thép. Nó có thể được dùng trong các thiết bị thủ công và máy móc. Băng thép Cyklop Superflex có cả dạng EW (cuộn châu Âu) và AW (cuộn châu Mỹ). Thêm vào đó, nó có nhiều loại có chiều rộng, bề dày và bề mặt khác nhau.

  • Chiều rộng: 13 – 32 mm
  • Độ căng lên đến 26,500 N
  • Sử dụng cho tải nặng
  • Sử dụng cho máy và thủ công
  • Hoàn thiện bề mặt đa dạng
Hotline: 0934405909