Máy phân phối tấm bọc ngoài CYKLOP – CTFP

Máy phân phối tấm bọc ngoài tự động hoàn toàn

Máy phân phối tấm bọc ngoài thường được đặt vào dây chuyền đóng gói tự động hoàn toàn kết hợp với máy bọc tấm để bảo vệ phía trên tải hàng khỏi nước, bụi, bẩn. Máy này được làm bằng nhôm.

Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật

Máy phân phối tấm bọc ngoài tự động hoàn toàn

Máy phân phối tấm bọc ngoài thường được đặt vào dây chuyền đóng gói tự động hoàn toàn kết hợp với máy bọc tấm để bảo vệ phía trên tải hàng khỏi nước, bụi, bẩn. Máy này được làm bằng nhôm.

  • Chiều dày tấm bọc ngoài 15-35µ
  • Tấm bọc rộng 1300, 1600 or 1800 mm và dài đến 2000 mm
  • Nâng đến 85 tấm/giờ
  • Áp suất khí yêu cầu 6 Bar

Máy phân phối tấm bọc ngoài tự động hoàn toàn

Máy phân phối tấm bọc ngoài thường được đặt vào dây chuyền đóng gói tự động hoàn toàn kết hợp với máy bọc tấm để bảo vệ phía trên tải hàng khỏi nước, bụi, bẩn. Máy này được làm bằng nhôm.

Hotline: 0934405909