Thiết bị phân phối băng dán CYKLOP – ULI

thiết bị phân phối băng dán cho băng tự dính

thiết bị phân phối băng dán ULI là một thiết bị phân phối băng dán điện tử bán tự động có thể nhả ra các loại băng có chiều dài khác nhau. Chiều dài băng dễ dàng được điều chỉnh trong bảng hiển thị của thiết bị.

Mô tả sản phẩm

thiết bị phân phối băng dán cho băng tự dính

thiết bị phân phối băng dán ULI là một thiết bị phân phối băng dán điện tử bán tự động có thể nhả ra các loại băng có chiều dài khác nhau. Chiều dài băng dễ dàng được điều chỉnh trong bảng hiển thị của thiết bị.

  • Phù hợp với băng tự dính
  • Dễ sử dụng trên bàn đóng gói
  • Chiều dài tùy chỉnh trong bảng hiển thị
  • Tỷ lệ phân phối 15 m/phút.
Hotline: 0888 335 533