Máy dụng thùng tự động CYKLOP – CT 3000

CT 3000 là máy dựng thùng tự động dựng và mở thùng trước khi cho đầy thùng. Nhờ kỹ thuật gấp, ngay cả những thùng nhẹ nhất cũng được thiết lập một cách hoàn hảo. Máy phù hợp để tích hợp vào dây chuyền đóng gói tự động. Ở đầu ra của các thiết lập, có thể đặt một thùng gần hơn để đóng phần trên cùng của thùng. Nhờ kích thước nhỏ gọn của bộ dựng thùng CT 3000, nó cũng có thể được sử dụng trong không gian hạn chế. Kích thước thùng chính xác có thể dễ dàng điều chỉnh bằng tay.

Mô tả sản phẩm

CT 3000 là máy dựng thùng tự động dựng và mở thùng trước khi cho đầy thùng. Nhờ kỹ thuật gấp, ngay cả những thùng nhẹ nhất cũng được thiết lập một cách hoàn hảo. Máy phù hợp để tích hợp vào dây chuyền đóng gói tự động. Ở đầu ra của các thiết lập, có thể đặt một thùng gần hơn để đóng phần trên cùng của thùng. Nhờ kích thước nhỏ gọn của bộ dựng thùng CT 3000, nó cũng có thể được sử dụng trong không gian hạn chế. Kích thước thùng chính xác có thể dễ dàng điều chỉnh bằng tay.

Với CT 3000, có thể thiết lập hàng nghìn thùng mỗi ngày.

  • Máy dựng thùng tự động
  • Có thể được tích hợp trong dây chuyền đóng gói
  • Dán thùng có thể được thêm vào để có hiệu quả hoàn chỉnh
Hotline: 0888 335 533