Kẹp – PN 1940/3260

Kẹp để nối băng dán

Một cái kẹp có thể được dùng để nối băng dán với nhau. Kẹp PN phù hợp với băng dán thép. Băng dán được đóng lại bằng cách kẹp (có hoặc không có khấc, tùy vào thiết bị).

Mô tả sản phẩm

Kẹp để nối băng dán

Một cái kẹp có thể được dùng để nối băng dán với nhau. Kẹp PN phù hợp với băng dán thép. Băng dán được đóng lại bằng cách kẹp (có hoặc không có khấc, tùy vào thiết bị).

  • Dễ dùng (mỗi sản phẩm hay mỗi hàng, tùy vào thiết bị)
  • Được mạ kẽm nên có thể chống nước
  • Trong gói 1,000 chiếc
  • Dành cho dán thép
  • Kích thước bên ngoài (RxD) 22.8×40/ 35.5×40 mm
Hotline: 0888 335 533