Kẹp – KHC 13/16

Kẹp để nối băng đóng đai

Một cái kẹp có thể được dùng để nối băng đóng đai với nhau. Kẹp KHC phù hợp với băng nhựa. Băng đai được đóng lại bằng cách kẹp (có hoặc không có khấc, tùy vào thiết bị).

Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật

Kẹp để nối băng đóng đai

Một cái kẹp có thể được dùng để nối băng đóng đai với nhau. Kẹp KHC phù hợp với băng nhựa. Băng đai được đóng lại bằng cách kẹp (có hoặc không có khấc, tùy vào thiết bị).

  • Dễ dùng (mỗi sản phẩm hay mỗi hàng, tùy vào thiết bị)
  • Được mạ kẽm nên có thể chống nước
  • Trong gói 2,000 chiếc
  • Dành cho dán bằng nhựa
  • Kích thước bên ngoài (RxD) 14.4×28/17.8×28 mm
Hotline: 0934405909